İnsan Kaynakları

Faliyet gösterdiği tüm sektörlerde “müşteri memnuniyeti” ilkesine gerçek anlamıyla sadık kalıp başarısının sürekliliğini sağlayan Cbo İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz. Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, çağdaş, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem verilen, çalışanların ortak hedeflere doğru koşan bir takım oluşturmasına olanak sağlayacak bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini realize ederken çalışanın kendi gelişimine de olanak sağlamasına fırsat vermek İnsan Kaynakları politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak ve sürekliliğini sağlamaktır.
Güvenli, istikrarlı, sağlam, en iyi teknolojiyi kullanan, sürekli gelişen bir yapı içerisinde Cbo olarak amacımız, çalışanlarımızın gerek kişisel, gerekse mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri kaynaklar sunmak ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bir çalışma ortamı yaratmaktır. İnsan Kaynakları politikamız da çalışanlarımızın bilgi, beceri, uyum, motivasyon ve tatmin düzeylerinin yükseltilmesini ilke edinmiş, bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlamış ve sürekli kendini yenilemeyi amaç edinmiştir.

Güler yüzlü, yeniliklere açık, bilgiyi paylaşan, hızlı çözümler üreten, güvenilir, müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmiş çalışanlardan oluşan Cbo’lılar arasına katılabilmek ise bir ayrıcalıktır.

Cbo Şirketler Grubu’nda Temel Yetkinlikler

Takım Çalışması: Takım arkadaşları ile işbirliği ve uyum içinde çalışmak, zor koşullarda dahi, olumlu yaklaşım ve başarma azmi ile motivasyonu yüksek tutmak ve sinerji yaratmak.
Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gereksinimlerini saptamak ve etkin bir şekilde yorumlayarak, kaliteli hizmete ilgi ve bağlılık göstermek.
Güvenilirlik: Çalışanların sözleri ve düşünceleri ile tutarlı davranışlar sergilemelerini, üstlendiği görevleri, zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için sorumluluk almalarını sağlamak.
Planlama Becerisi: İşe ilişkin amaçlara ulaşmak için zaman ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanacak planları oluşturmak, faaliyetleri, önceliklerine ve işbirliği gereklerine göre düzenlemek.
İletişim: Bilgiyi, sözlü ve yazılı bir biçimde ilgili kişilere aktararak; konuyu açık bir şekilde ortaya koymak. Soru sorma ve çift yönlü iletişimi sağlamak.
Sunduklarımız
Adalet ilkesine bağlılık Gelişme olanakları
Çalışana saygı Performansı ödüllendiren motivasyon sistemleri
Grup içi rotasyon ve transfer olanakları Kariyer ve yedekleme planı